Về chúng tôi

Richard Nguyen, Phó Chủ tịch phụ trách Thị trường Quốc tế

Richard là Phó Chủ tịch phụ trách khối Thị trường Quốc tế tại Frontier Immigration Services (Canada). Ông có nền tảng vững chắc về ngân hàng và tài chính với bề dày kinh nghiệm 27 năm, trong đó có 20 năm đảm trách các vị trí quản lý và quản lý cấp cao tại các định chế tài chính hàng đầu như Banque Française du Commerce Extérieur (hiện nay là Natixis Group) của Pháp và UOB Group của Singapore.o.

Richard góp phần gia tăng các giá trị cho đội ngũ chúng tôi thông qua việc mang tới cho khách hàng dịch vụ phân tích và tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Với kinh nghiệm dồi dào và mạng lưới quan hệ quốc tế rộng, Richard đóng góp vào việc phát triển của Frontier Immigration Services (Canada) trên thị trường toàn cầu, tăng cường cơ sở khách hàng quốc tế và là cầu nối giúp chúng tôi gắn kết những khác biệt về văn hóa hay tập quán thị trường để cùng đạt được mục tiêu cho cả khách hàng và bản thân doanh nghiệp.